Algemeen
In de Arbo-wet is vastgelegd dat iedere organisatie een bedrijfshulpverleningsbeleid dient op te zetten. Dit betekent dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners moet opleiden. Deze BHV-ers kunnen ingezet worden bij het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen en bij het voorkomen en bestrijden van branden. Ze moeten bij calamiteiten personen kunnen alarmeren en evacueren uit het bedrijf of instelling.
Deze BHV-ers hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid, maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. Mocht er echter toch iets misgaan, dan moet de BHV-er snel en adequaat in actie komen om eerste hulp te bieden, een beginnende brand te bestrijden, personeel en bezoekers te alarmeren en te evacueren en om samen te werken met professionele hulpverleningsdiensten.

Voor wie
Alle werkgevers met werknemers in dienst. Voor werknemers

Cursus inhoud

De cursus bestaat uit een gedeelte EHBO en een gedeelte brandbestrijding met praktijk oefeningen.
Het EHBO gedeelte bestaat uit levensreddende handelingen en reanimatie.
Het brandbestrijdings-en ontruimingsgedeelte bestaat uit: Inperken en bestrijden van brand, alarmeren, evacueren en ontruimen (met pratkijk gedeelte blusoefening). 
Tot slot wordt er aandacht besteed aan de samenwerking met de hulpdiensten. (brandweer, ambulance en politie).

Opleidingsduur
De opleidingsduur is 4 dagdelen. (12 uur) Jaarlijkse herhaling: 4 uur

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen conform de richtlijnen van het NIBHV. De geslaagde deelnemer ontvangt het diploma van het NIBHV. Het diploma is 1 jaar geldig.

Locatie
In overleg

 
 
bhv 3
bhv 2011 (2)
i.s.m